شناخت مواد مناسب برای ساخت بدنه ی ربات ها

مواد مناسب برای ساخت بدنه ی ربات ها

با وجود این که ربات ها با اهداف مختلف ساخته می شوند اما تمام آن ها، چه ربات های ساده و چه پیچیده از عناصر سازنده ی مشترکی تشکیل شده اند که هر یک در عملکرد ربات تاثیرگذار می باشد. یکی از اصلی ترین این عناصر، بدنه ربات می باشد. اما نکته ی مهمی که […]