اولین ربات مستقل و کاملاً نرم

octobot اولین ربات نرم

octobot اولین ربات کاملاً نرم ، خودمختار و غیر قابل جمع در جهان است. فاقد سیم ، باتری و هر نوع ماده سختی است. مانند نامش هشت پا میباشد ، که اسکلت داخلی ندارد. با توسکانیک همراه باشید تا با هم به بررسی این ربات بپردازیم. یک تیم تحقیقاتی دانشگاه هاروارد به سرپرستی اساتید مهندسی […]