ساخت درب هوشمند با رزبری پای

درب هوشمند با رزبری پای افزودن رزبری پای به درب شما نتایج جادویی می دهد. آیا می خواهید ببینید چه کسی مقابل درب منزل شماست یا  بدانید چه زمانی پست ارسال شده است؟ درب هوشمند با رزبری پای این امکان را به شما خواهد داد. آیا درب منزل شما کسل کننده است؟ باز و بسته […]