اسکلت خارجی از مغز شما پیروی میکند!

پیروی اسکلت خارجی از مغز انسان ارتباط طبیعی اسکلت خارجی افرادی که دچار ضایعات نخاعی هستند کمک میکند که بدون مشکل راه بروند. ربات های دوپا مدت زیادی در تلاش بوده اند که مانند انسان ها راه بروند و تعادل و سرعت راه رفتن عادی که در دو سالگی اموختیم حفظ کنند. دهه ها کار […]