ساخت استراب لایت با رزبری پای + کد پایتون

ساختن استراب لایت با استفاده از رزبری پای و ترانزیستور با استفاده از ترانزیستور میتوانیم LED های زیادی را کنترل کنیم. در این آموزش می خواهیم ساخت استراب لایت با رزبری پای را با کد پایتون بررسی کنیم.   وسایل مورد نیاز: LED های سفید (از 1 تا 20) برد بورد ترانزیستور PNP (2N2907) 2 […]