ساخت ربات های ساده: ربات پنکه + فیلم ساخت

نحوه ساخت ربات پنکه ی ساده پروژه عملی آسان برای کودکان  در ابتدا به مفهوم موتور DC می پردازیم و سپس ساخت ربات پنکه را شروع خواهیم کرد. این نوع موتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند. برای فهمیدن اینکه موتور DC چگونه کار می کند یک مدار […]