رزبری کاج!

رزبری پای با قاب چوبی فکر می کنید همه کامپیوترها جعبه های سیاه خسته کننده هستند؟ شما رزبری کاج Raspberry Pine (رزبری پای با قاب چوبی) را ندیده اید. رایانه رومیزی در چند مدل. پی جی ایوانز همه چیز را فانتزی میکند. برای بسیاری از افراد یک لپ تاپ خراب می تواند باعث ناراحتی و […]