افزایش رسانایی الکتریکی آب – آزمایشگاه الکترونیک – آزمایش هشتم

آزمایش ساده آب و نمک

در این قسمت ازآموزش های الکترونیک نوجوانان با هانا قصد داریم، رسانایی آب را افزایش دهیم. در ادامه با چند وسیله و ماده ی ساده آزمایش ساده آب و نمک را انجام میدهیم. با ما همراه باشید!

 

لوازم آزمایش:

  • سیم سوسماری (2 عدد)
  • آب (یک لیوان)
  • نمک (6 الی 7 قاشق)
  • میله ی فلزی (دو عدد)
  • لامپ (یک عدد)
  • جاباتری
  • باتری

*برای خرید بسته ی الکترونیک نوجوانان کلیک کنید*

آزمایش ساده آب و نمک

آزمایش رسانایی آب

در ابتدای آزمایش باید از سالم بودن لامپ مطمئن شویم. برای اینکار ابتدا یک سر یکی از سیم های سوسماری را به یک پایه ی لامپ و سر سیم سوسماری دیگر را به پایه ی دیگر لامپ متصل میکنیم. حال سر باتری را به باتری متصل میکنیم و دو سر سیم های سوسماری را به دو سر جاباتری متصل میکنیم. اگر لامپ در این حالت روشن شد به این معناست که لامپ سالم است، در غیر این صورت لامپ خود را عوض کنید و دوباره این آزمایش را تکرار کنید.

حال با اطمیمنان از اینکه لامپ سالم است آزمایش را آغاز میکنیم:

ابتدا سر یکی از سیم های سوسماری را به یک انتهای سرباتری که روی باتری وصل شده است، متصل میکنیم. سر دیگر این سیم سوسماری را به یکی از میله های فلزی وصل میکنیم.

انتهای سیم سوسماری دوم را به یکی از پایه های لامپ و انتهای دیگر آن را به میله ی فلزی دوم متصل میکنیم.

اگر این دو میله ی فلزی به هم برخورد کنند، لامپ روشن خواهد شد.

حال این دو میله را به طوری که به یکدیگر برخورد نکنند داخل لیوان آب می گذاریم، مشاهده میکنیم که لامپ روشن نشد. دلیل این امر این است که آب رسانای جریان الکتریکی نیست و ما در این آزمایش قضد داریم تا با روشی آسان آن را به رسانای جریان تبدیل کنیم.

حال مقداری نمک درون آب میریزیم و آن را هم میزنیم تا در آب حل شود. سپس آزمایش را تکرار میکنیم. یعنی دو میله را به طوری که به یکدیگر برخورد نکنند داخل لیوان آب و نمک می گذاریم، میبینیم که لامپ روشن شد.

ما با استفاده از نمک، آب را به یک رسانای جریان الکتریکی تبدیل کردیم!

با توجه به این که نمک ترکیبی یونی است (ترکیب سدیم  و کلراید) با حل شدن در آب باعث افزایش رسانایی الکتریکی آن میشود. 

ویدیوی آزمایش افزایش رسانایی آب:

ویدیوی آزمایش های الکترونیکی هانا در کانال آپارات

 

آخرین مقالات

مقالات مرتبط