ساخت ربات های ساده: ربات جارو + فیلم ساخت

نحوه ساخت ربات جاروی ساده پروژه عملی آسان برای کودکان در ابتدا به مفهوم موتور DC می پردازیم ، وسیله ای است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی (حرکتی) تبدیل می کند . برای فهمیدن اینکه موتور DC چگونه کار می کند ، یک مدار ساده الکتریکی را در نظر بگیریدکه در آن انرژی […]