آموزش لحیم کاری – قسمت اول – اتصال دو سیم به یکدیگر

آموزش لحیم کاری در این مجموعه از ویدیوهای آموزشی آکادمی رباتیک توسکانیک به آموزش عملی لحیم کاری خواهیم پرداخت. لحیم کاری یکی از مهارت های مهم در زمینه رباتیک و الکترونیک بوده و نیازمند داشتن دانش و تجربه کافی می باشد. اصلی ترین هدف از لحیم کاری عبارت است از ایجاد اتصال الکتریکی بین دو […]