افزایش رسانایی الکتریکی آب – آزمایشگاه الکترونیک – آزمایش هشتم

آزمایش ساده آب و نمک

آزمایش ساده آب و نمک در این قسمت ازآموزش های الکترونیک نوجوانان با هانا قصد داریم، رسانایی آب را افزایش دهیم. در ادامه با چند وسیله و ماده ی ساده آزمایش ساده آب و نمک را انجام میدهیم. با ما همراه باشید!   لوازم آزمایش: سیم سوسماری (2 عدد) آب (یک لیوان) نمک (6 الی […]